Τετράδιο Ασκήσεων Μιγαδικών Αριθμών

Τετράδιο Ασκήσεων Μιγαδικών Αριθμών
15.00€

Το βιβλίο αυτό, περιέχει ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων στους μιγαδικούς αριθμούς, πολλές από τις οποίες είναι πρωτότυπες. Περιέχονται συνδιαστικές ασκήσεις, ώστε ο μελετητής να ασκηθεί σε πιο πολύπλοκα προβλήματα.

Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με κατάλληλη σειρά, ώστε ο μελετητής να οδηγηθεί φυσιολογικά από το απλό στο δύσκολο και από το ειδικό στο γενικό.

Τέλος, περιέχονται και πολλές θεωρητικές ασκήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν συμπλήρωμα γνώσεων, για όλους όσους θα αποφασίσουν να ασχοληθούν πιο συστηματικά, με το θέμα που διαπραγματεύεται το βιβλίο αυτό..