Τεταρτοβάθμια Εξίσωση

Τεταρτοβάθμια Εξίσωση
ISBN: 978-960-930821-2
10.00€

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του βιβλίου της πλήρους Τριτοβάθμιας Εξίσωσης και διαπραγματεύεται το είδος των ριζών της πλήρους Τεταρτοβάθμιας εξίσωσης και επιπλέον παρουσιάζει «τύπους» με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να βρούμε τις ρίζες μιας τεταρτοβάθμιας εξίσωσης, ανεξάρτητα από το είδος τους και τον βαθμό πολλαπλότητας που μπορεί να έχουν.