Στατιστική

Στατιστική
ISBN: 978-618-82520-2-8
75.00€

Το βιβλίο αυτό, σχεδιάστηκε και γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο, αλλά κυρίως πλήρες βοήθημα, για τους φοιτητές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων αλλά και άλλων Σχολών και Τμημάτων, όπως Γεωπονικών, Βιολογικών, Οικονομικών, Πληροφορικής και φυσικά και για τους φοιτητές των Μαθηματικών Τμημάτων. Επίσης το βιβλίο αυτό απευθύνεται και σε όλους τους επιστήμονες που χρησιμοποιούν τη Στατιστική και τις Πιθανότητες σαν εργαλείο δουλειάς και εφαρμοσμένης έρευνας. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει τις βασικές γνώσεις συνδυαστικής που απαιτούνται, για την κατανόηση της θεωρίας των πιθανοτήτων αλλά και πολλών εννοιών της Στατιστικής. Στη δεύτερη ενότητα διαπραγματευόμαστε τη θεωρία των πιθανοτήτων που αποτελεί βασικό εργαλείο για την Στατιστική. Στη τρίτη ενότητα αναπτύσσονται διεξοδικά όλες οι βασικές έννοιες και μέθοδοι της Στατιστικής.