Μεθοδολογία Μιγαδικών Αριθμών

Μεθοδολογία Μιγαδικών Αριθμών
25.00€

Το βιβλίο αυτό διαπραγματεύεται με μεθοδικό τρόπο όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους μιγαδικούς αριθμούς. Ο αναγνώστης μπορεί να βρεί πλήρη θεωρία καθώς και πληθώρα ασκήσεων μεθοδικά λυμένες. Πιστεύω ότι αποτελεί καταλύτη για την ποιοτική κατανόηση των μιγαδικών αριθμών. Γράφτηκε το 1983, όταν ο συγγραφέας ήταν 29 ετών.
Περιορισμένος αριθμών βιβλίων.