Φυσική για Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Φυσική για Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ISBN: 978-960-90103-2-0
25.00€

Το βιβλίο αυτό περιέχει το μεγαλύτερο μέρος από τις παραδόσεις του μαθήματος της Φυσικής στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των περισσοτέρων τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογώντων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Γίνεται μια προσπάθεια επιλογής θεμάτων και παρουσίασης σε τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες βοηθήματος ενός αντικειμένου του εύρους της φυσικής, που διδάσκεται όμως συνήθως σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα. Το βιβλίο αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου γίνεται προσπάθεια ορισμού της Φυσικής και του αντικειμένου της. Γίνεται επίσης αναφορά στην έννοια της μέτρησης και των συστημάτων μονάδων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν φυσικές ποσότητες. Τα επόμενα δύο κεφάλαια αναφέρονται στις ταλαντώσεις και τη διάδοση των κυμάτων σε ελαστικά μέσα, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε θέματα ακουστικής. Στο κεφάλαιο της μηχανικής των ρευστών που ακολουθεί, δίνονται στοιχεία από την υδροστατική και τη δυναμική των ρευστών. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην οπτική σε μεγαλύτερη έκταση λόγω του ειδικότερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για τους σπουδαστές των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών. Στο έβδομο τέλος κεφάλαιο δίνονται στοιχεία από την ατομική και πυρηνική φυσική.