Αριθμητική Ανάλυση

Αριθμητική Ανάλυση
ISBN: 978-960-93-7772-0
75.00€

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε και γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο, για όλους αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν βασική αλλά ταυτόχρονα και ποιοτική γνώση σε θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης.

Το βιβλίο περιέχει όλα τα κλασικά θέματα της Αριθμητικής Ανάλυσης τα οποία είναι δοσμένα έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν ευρύ φάσμα προβλημάτων που συναντά σήμερα ένας φοιτητής, επιστήμονας ή ερευνητής.

Περιέχει την βασική θεωρία κάθε ενότητας, ώστε ο αναγνώστης να πάρει την βασική μαθηματική γνώση του κάθε θέματος που διαπραγματευόμαστε.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο κατανοητή την θεωρία και σε συνδυασμό με τα πολλά και αναλυτικά παραδείγματα που δίνουμε, να μπορούν όλοι οι αναγνώστες να κατανοούν τις διάφορες μεθόδους και στη συνέχεια να μπορούν να τις εφαρμόζουν σε συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες τους.