Αέρια Ρύπανση

Αέρια Ρύπανση
ISBN: 978-618-83244-1-1
60.00€

Η αέρια ρύπανση αποτελεί  εδώ και δεκαετίες ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά  προβλήματα, τοπικής έως  πλανητικής κλίμακας. Πρόσφατη ανάλυση (EEA-European Environmental Agency, Air quality report 2016) δείχνει ότι κάθε χρόνο προκαλούνται περίπου 430.000 (13.730 στην Ελλάδα) πρόωροι θάνατοι μόνο από την έκθεση σε ΑΣ2.5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αρχικά περιορίζονταν στο χαρακτηρισμό και την ποσοτικοποίηση των  «κλασικών» λεγόμενων ρύπων, και τη θέσπιση οριακών τιμών συγκεντρώσεων των ρύπων αυτών στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα ο στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων που απαιτούνται για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται σύγχρονα δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, υπολογιστικά εργαλεία απογραφής πηγών και υπολογισμού εκπομπών, πρόβλεψης της διασποράς των ρύπων, βέλτιστες διαθέσιμες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, εργαλεία λήψης και ελέγχου αποφάσεων για την ποιότητα του αέρα. Τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο του βιβλίου και παρουσιάζονται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσονται τα αντικείμενα:

 • Ρύποι, Εκπομπές, Επιπτώσεις
 • Στοιχεία Φυσικής της Ατμόσφαιρας – Μετεωρολογίας
 • Ατμοσφαιρική Διασπορά – Μοντελοποίηση
 • Υπολογισμός εκπομπών καταμερισμός πηγών
 • Βασικές Αρχές Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα
 • Ρύπανση εσωτερικών χώρων
 • ΄Ηχος, θόρυβος και ηχορύπανση

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από επτά κεφάλαια που αναφέρονται:

 • Στις σύγχρονες τεχνικές μέτρησης αέριων και σωματιδιακών ρύπων, καθώς και μετεωρολογικών μεγεθών στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα.
 • Στις μεθόδους ανάλυσης σωματιδιακής ύλης
 • Την επεξεργασία μετρήσεων

Το κείμενο στηρίχτηκε στο ερευνητικό έργο και τη διδακτική εμπειρία του συγγραφέα, σε ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, σε επιστημονικές, ελληνικές και ξενόγλωσσες εργασίες,  στις παραδόσεις αντίστοιχων διδακτικών αντικειμένων που ανέπτυξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  Απευθύνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τμήματα με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αλλά και τους υπευθύνους δημοσίων υπηρεσιών, επαγγελματίες κλπ. που ασχολούνται με τη διαχείριση και το σχεδιασμό στον τομέα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.