Εταιρικό προφίλ

Εταιρικό προφίλ

Οι «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΑΛΗΣ» είναι ένας νέος αλλά δυναμικός εκδοτικός οίκος. Ιδρύθηκε το 2017, από την Δωροθέα Α. Πετράκη, Πτυχιούχο του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Μαθηματικά που επίσης της χορηγήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατάγεται από οικογένεια Μαθηματικών με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Σκοπός των εκδόσεων ΘΑΛΗΣ είναι η προώθηση και προβολή σύγχρονων βιβλίων Θετικών επιστημών και κυρίως Μαθηματικών βιβλίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Έχει έδρα στην Κοζάνη, πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η ιδρυτής.